Despre mine

Fotografia mea
"CIVILIZATIA A MERS INAINTE PRIN ELITE!" “De smecheri si canalii distantarea se realizeaza prin nepasare si refuzul de a-i intilni pe terenul lor.”N. Steinhardt

sâmbătă, 4 iunie 2011

Vrei să te faci sănătos? Al. Lascarov-Moldovanu

Fiind zi de praznic, Domnul Iisus s-a urcat la Ierusalim. Şi era acolo o scăldătoare, zisă Vitezda, având cinci foişoare, în care multă lume bolnavă aştepta. Căci un înger al Domnului se pogora când şi când şi tulbura apa, iar cel dintâi care se afunda după aceea, desăvârşită vindecare căpăta, de orice boală ar fi suferit.

Şi iată că acolo se afla un slăbănog care suferea de meteahna aceasta de treizeci şi opt ani.

Văzându-l Domnul, a mers la el şi l-a întrebat: „Vrei să te faci sănătos?"

Şi acela i-a răspuns, zicând: „N-am pe nimeni, Doamne, care să mă coboare în scăldătoare şi până să mă duc eu, se pogoară altul înaintea mea..."

Atunci Domnul Hristos i-a grăit: „Scoală-te. Ridică-ţi patul şi umblă!" Şi de îndată omul acela s-a făcut sănătos şi luându-şi patul, a umblat.

Iată, dragii mei, încă o minune săvârşită de Domnul nostru Iisus Hristos!

Câtă frumuseţe şi ce mare învăţătură cuprinde şi această vindecare a slăbănogului acestuia!

Căci, vedeţi, iubiţii mei fraţi, Domnul nostru n-a făcut, cumva, toate minunile ca să se laude pe Sine şi să sperie pe oameni cu puterea sa. Nicidecum! Tot ce-a săvârşit El, precum şi toate cuvintele Sale, au fost dăruite oamenilor ca să poarte, fiecare, o mare învăţătură şi să aibă un anumit rost pentru mântuirea sufletelor lor. Iar această lucrare măreaţă pornea, toată, din nesfârşita dragoste a Lui pentru bieţii oameni căzuţi în mrejele tuturor greşelilor şi tuturor păcatelor. Aşa şi cu acest slăbănog.

Dar mai înainte de a purcede la vindecarea lui, Domnul Hristos îi pune o grea întrebare: „Vrei tu să te faci sănătos?". Mare şi însemnată întrebare, dragii mei fraţi! Să poposim, aşadar, astăzi în dreptul ei, şi să tragem din ea învăţămintele cele de folos pentru sufletul nostru.

Întrebarea aceasta dovedeşte că Domnul Hristos nu vine cu de-a sila în sufletul nostru, că El nu ne poate fi de folos decât dacă noi înşine dorim să ne fie de folos. Învăţătura creştină, dragii mei, este o învăţătură care nu face asuprire nimănui. Fiecare din noi, slobod este a o primi sau a n-o primi.

De vrei să scapi de păcate, slobod eşti să primeşti pe Domnul Hristos şi Sfânta Lui învăţătură. De vrei să rămâi în noroiul tuturor păcatelor, precum porcul în trocul lui, iarăşi slobod eşti să nu primeşti pe Domnul Hristos şi Sfânta Lui învăţătură.

De aceea Domnul Hristos îl întreabă pe slăbănog: „Vrei să te faci sănătos?" De aceea El ne întreabă pe fiecare dintre noi, oamenii, cei care facem casă bună cu păcatul: „Vrei tu să te faci sănătos?"

Că, vedeţi, dragii mei, sunt mulţi care nu voiesc să fie sănătoşi. Iată, acela care săvârşeşte minciuna. El stă şi vrea să stea mai departe în noroiul minciunilor. La întrebarea pe care i-o pune cu necontenire Domnul Hristos prin glasul slugilor altarelor Lui: „Vrei să te faci sănătos, lăsând minciuna?", el răspunde: „Nu-mi trebuie, eu rămân în noroiul minciunesc, că aşa-mi place ..."

Iată pe acela care săvârşeşte zavistie şi bârfire. Necontenit Domnul Hristos îl întreabă de vrea să se vindece de această boală şi el îi răspunde: „Nu vreau, ci dragi îmi sunt acestea şi rămân cu ele..."

Şi tot aşa beţivul. O, dragii mei, aici mai cu osebire se aude glasul Domnului Hristos: „Vrei să te faci sănătos?" Şi, vai, câţi din cei care-l aud răspund cu ticăloasă nepăsare: „Aud glasul Tău, dar mult mai drag îmi este să stau la crâşmă, să-mi beau minţile şi punga şi pe urmă să mă lăfăiesc cu porcii în şanţurile drumurilor".

Tot aşa cel rău. Se aude glasul cel dulce şi temător: „Vrei tu, copil al Meu, să te vindeci de spurcata boală a răutăţii?" şi de câte ori capătă drept răspuns: „Nu vreau, nu vreau... Eu vreau să rămân în răutate... Să nu iubesc pe fratele meu, să-l pizmuiesc, să-i doresc răul, să nu-i întind mâna, să nu vorbesc cu el...".

Iată, dragii mei, ce rost mare au aceste cuvinte ale Mântuitorului nostru! Ele se duc către voia slobodă a noastră şi caută s-o deştepte din amorţeala în care o ţine mireasma cea otrăvitoare a păcatului.

Domnul vrea, prin această scormonitoare întrebare, să facă pe om să se ridice şi să răspundă: „Da, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, vreau, vreau cu tot dinadinsul să mă ridic din boala păcatului şi să mă fac sănătos în numele cel sfânt al Tău! Vreau, Doamne, să mă lepăd de minciună, de zavistie, de furtişag, de stricăciune, de lăcomie, de pofta de avuţie, de lauda de sine, de ponegrirea fratelui meu, de toată fărădelegea. Da, Doamne, vreau din toată puterea mea să mă fac sănătos!"

O, dragii mei, de vom zice aşa, de îndată, întocmai ca slăbănogul cel de treizeci şi opt ani slăbănog, ne vom ridica din patul slăbănogiei noastre şi vom umbla, preamărind pe Domnul.

Să nu lăsăm pe Domnul, fraţii mei, fără răspuns bun la cuvintele Lui, căci atunci osândiţi rămânem în veci de veci. Ci noi toţi, la vorbele Lui: „Vreţi să fiţi sănătoşi?" să răspundem: „Da, Doamne, vrem să fim sănătoşi!"

Al. Lascarov-Moldovanu